google41666500038b5476.html

15 min. med Ordet og Israel

Flagg Israel

Her finner du programmene
"15 minutter med Ordet og Israel”:

(Årstall og ukenummer står først)

Ordet & Israel ny logo
web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012