google41666500038b5476.html

30-årsjubileum

30 årsjubileumskake

Kontakt Radio fyller 30 år den 15. februar 2015

Det er nå 30 år siden Kontakt Radio så dagen lys. Det første programmet var et halvtimes program som ble avspilt fredag kveld den 15. februar 1985. Da hadde man, etter mange timers arbeid, laget denne halvtimen som altså befant seg på et lydbånd. 
Det var en litt anderledes arbeidsmetode man brukte den gangen i forhold til dagens avvikling av program. I dag går man stort sett rett i studio og snakker på direkten uten på forhånd å ha skrevet ned det man skal si. Nå kan man kanskje hevde at det har både sine fordeler og bakdeler. Men ingen tvil om at man etter alle disse årene har blitt mer dreven i det å lage program.

Kontakt Radio sendte i begynnelsen under Sandefjord Nærradioforenings konsesjon. Det var en «paraply-konsesjon» som inneholdt opptil 13-14 forskjellige radiostasjoner. Alt fra politiske partier, organisasjoner, menigheter og andre idéelle lag og foreninger. Etter at Radio Thorshammer kom på banen ble det også opprettet 2 frekvenser i Sandefjord. 

Slik var det i en del år, men etterhvert så la flere av de eksisterende radioene ned sin virksomhet og man sto igjen med en håndfull konsesjoner. Flere av radioene hadde etterhvert skaffet seg sin egen konsesjon. Etter at det tidligere var stor kamp om sendetidene, så ble det mer romslig på eteren nå. Dette førte også til at Radio Thorshammer og Sandefjord Nærradioforening, med de som fortsatt sendte på den frekvensen (103,5), slo seg sammen på et sendenett, d.v.s. en frekvens. Den nye frekvensen ble da 98,6 som var den Thorshammer hadde. Det er samme frekvens vi siden har brukt her i Sandefjord.

Sendingene fra Kontakt Radio gikk som tidligere nevnt altså fra Nærradioforeningens studio. Ikke lenge etter oppstart bygde Kontakt Radio sitt eget studio i kjelleren på den tidligere forstanderboligen ved siden av Salem. Her holdt vi til helt fram til år 2000. Vi hadde også i den perioden fått egen konsesjon som vi tok ibruk 2. oktober 1988. Vår første ansvarlige redaktør var daværende forstander i Salem, Hermann Mentzoni. Fred Karlsen overtok som ansvarlig redaktør i 1994, og var dette fram til 2013. Da overtok Tore Tveita denne stafettpinnen.
1. april 2000 flyttet vi over gata til 1. etasje i Florsgt. 2. Her fikk vi leie hensiktsmessige lokaler til radiodrift og etter noe ombygging og innstallering tok vi dette i bruk. Vi har gjennom disse årene også hatt andre radioer som leietagere i vårt studio. Det har bl.a. vært Sandefjords Blad, Radio Sandefjord og Misjonsradioen.

Etter hvert utkrystalliserte det seg til kun å bli 3 konsesjonærer i Sandefjord. Ved en av konsesjonsperiodenes start ble det en komersiell stasjon, Radio Sandefjord (Jærradio-gruppen) og 2 såkalte nisje-radioer. Det var Misjonsradioen og Kontakt Radio. Disse 3 radiostasjonene har nå i en årrekke sendt sine program utover eteren i Sandefjord fra senderen som Radio Thorshammer i sin tid plasserte på Kamfjordåsen. Etter hvert måtte den flyttes og da ble den nye plasseringen i Telenor sin mast ved det gamle vannbassenget til kommunen på Midtås. Her var det den gangen trangt om plassen og antenna kom langt nede i masta. Dette slo uheldig ut for mange av våre lyttere. Det jobbes imidlertid nå med å få flyttet antenna mye høyere opp i masta, da det har blitt ledige plasser der.

Kontakt Radio eies av pinsemenigheten Salem og drives på dugnadsbasis. Inntektene har for det meste kommet fra mange av våre trofaste lyttere og dette har vært bærende i radioen vår. Vi håper selvfølgelig at dette vil fortsette i årene som kommer og vil rette en stor takk til alle de som gang på gang har støttet Kontakt Radio økonomisk!

«Radion som gir deg no mer!» er slagordet til Kontakt Radio. I dette ligger det flere ting, men en av årsakene til at Salem startet med lokalradio var at man ønsket å nå ut til folk utenfor «kirkeveggene» med evangeliet om Jesus. Dette er grunnleggende for vår radio, og vi tror at dette budskapet når mange som ellers ikke ville ha satt sine ben på et kristelig møte. 
Dette med å drive en slik aktivitet har også noe med det sosiale å gjøre. Det er ikke til å komme forbi at det finnes mange ensomme som har lite med omverdenen å gjøre. Her kan også en lokalradio (eller nær-radio som det het før) gjøre noe for mange ved at man kommer inn i stuene til disse menneskene. 
Go’morn Sandefjord og Omsorg-og forbønnsprogrammet er to slike direktesendte program, som også benytter tilbakemeldinger under sending. 

Kontakt Radio har også en kommunal funksjon. Den er beredskapsradio for Sandefjord kommune og har bl.a. nødstrømsaggregat for å kunne drives ved eventuell langvarig strømstans. I tillegg så sender vår radio, i samarbeid med Misjonsradioen, bystyremøtene direkte på lufta. Dette er en tjeneste som er ønsket av kommunen og som vi tror mange setter pris på. 
Videre så har vår radio en utsrakt opplysende virksomhet. Kontaktlunchen v/Hans Dyste er et program med bl.a. Dagens Tema og Politiradioen. Her har man en 
«stall» på hundervis av intervjuobjekt fra ordfører og representanter for organisasjoner og lag, til «mannen i gata». Her lages et et lengre intervju om aktuelle saker og hendelser. Politistasjonssjefen og andre fra politiet er faste gjester i Politiradioen.

Vi i Kontat Radio håper at tiden fortsatt er aktuell for en slik lokal radio, og at våre lyttere vil bli flere og fortsatt vil støtte radioens virksomhet. Vi ønsker også rekruttering til de forskjellige oppgavene i en slik radiovirksomhet. Det være seg telefonvakter, teknikere og programledere. Ta mer enn gjerne kotakt med oss om du har lyst til å prøve noe av dette. Det gis selvfølgelig opplæring.

Til slutt vil jeg gjengi sangen som ble laget av Merethe Larsen til 25 årsjubiléet:

Februar i fem og åtti var vår sending første gang, 
tiden vår den var jo kort men – forbe-re-del-sen  var lang! 
Spente var vi ja, ville det gå bra? 
Nådde lyden frem til alle Vestfoldhjem? Ja, den nådde frem!

Programmene ja de var mange, og man kunne velge fritt. 
Alle aldre kunne finne noe som de følte sitt! 
Gla`punkt for alle barn, Ung-dom-mens program, 
Pen-sjonist-program, Og forbønn kan du få, hvis du ringer nå.

Vil du ringe kontakt-radio søndag mellom ni og ett? 
Tre, tre, fire, åtte, to, to, to, to, num`ret rett og slett! 
Nitt
iåtte komma seks, det er vår frekvens. 
Go`morgen Sandefjord, med lytteskare stor, i tre fylker bor.

Faste innslag hver en søndag, ord for dagen må vi ha. 
Ønskekvarten, send en hilsen du kan gjøre andre glad. 
Gjette kan du og, premie kan du få, 
hvis du svarer rett vinn kaka rett og slett. Kanskje er det lett?

Mange intervjuer ble det, mang en kvinne, mang en mann, 
ordførerne stilte opp og Eli Rygh jo nevnes kan. 
Sissel Kyrkjebø, sange-ren Novsjø, 
Stein Hoff og Selin, Kjell Mange, Trond Viggo, Kristian Trægde og`!

Vi er alle medarbei`dre som på fritid stiller opp, 
Vi er radio`n som gir mer og radi-o-en den er topp! 
Tekniker, redaktør, skikk`lig jobb vi gjør! 
Leder må vi ha og telefonen ta. Kontakt radio JA!

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012