google41666500038b5476.html

Radiovenn

Radiovenn-bevis

Vi trenger flere radiovenner i Mediagruppen Vestfold. Benytt anledningen mens du lytter til f.eks. Go’morn Sandefjord til å bli en Radio-venn du også! Hvorfor skal jeg det? sier du kanskje. 
Jo, fordi da vil vi ha forutsigbarhet ang. våre inntekter. Og du vil ha forutsigberhet over dine gaver til radioen vår.

Det betyr mye for vår radiodrift at vi vet hvilke inntekter vi kan regne med.
Derfor håper vi at du som tidligere har støttet oss ved våre gavebrevaksjoner, vil bli en Radio-venn istedet.
Du kan selvfølgelig i tillegg til dette også gi en ekstra gave til radioarbeidet.

Siden vi nå har begynt å sende på DAB+ vil vi nå ut over hele Vestfold. Dette fører til at vi får større faste utgifter pr. mnd. og behovet for støtte blir større. Derfor håper vi også at du som ikke har støttet oss før vil bli en fast giver til radioen vår. 

Vi er faktisk avhengig av dere givere slik at vi kan fortsette å drive denne lokalradioen, radio'n som gir deg enda mer.
Ved å bli en Radio-venn kan du velge om du vil betale 300 kroner hvert kvartal eller 1200 for et helt år om gangen.

Du får tilsendt giro for dette, og og kan velge hvordan du betaler denne.
Vi kommer også etter hvert til å sende deg et nyhetsbrev om radioen vår slik at du kan holde deg litt nærmere orientert.

Ring inn til oss under våre aktive sendinger på tlf. 33 46 22 22 og si at du vil bli Radio-venn. Oppgi navn, adresse og telefonnr. når du ringer inn så blir du registrert i vår database.

Du kan også sende en E-post på følgende adresse: gave@mediagruppenvestfold.no og skriv der at du vil bli en Radio-venn.

Eller du kan registrere deg enkelt og greit nederst på siden her.

Vi vil også foreta et trekning noen ganger i forbindelse med Radiovenn-kampanjer.

Velkommen som Radio-venn!

Du kan også gi en ekstra gave til Mediagruppen Vestfold ved å benytte deg av følgende kontonr.: 2480 18 75366

Om du ønsker å bli Radio-venn kan du sende din melding her:


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012