google41666500038b5476.html

Nytt telefonnummer 33 46 22 22

Kontakt Radio byttet telefonnummer den 3. november 2015

Etter at vi flyttet fra Florsgate til Peder Bogensgate, gikk vi over fra en sentralbordløsning til vanlig 2-linjers ISDN-telefon. Dermed måtte det opprettes et nytt ISDN-nummer for oss. Det gamle nr. kunne ikke brukes direkte, men via flere viderekoblinger kunne vi ha fortsatt med det. Dette ble imidlertid uforholdsmessig kostbart, derfor vedtok vi å endre til det ny nr. som var opprettet.
Men det er ikke store forandringen, det eneste er at 8-tallet har blitt til et 6-tall.

Dermed er vårt nye nr., som også nå gjelder for Misjonsradioen,  33 46 22 22

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012