google41666500038b5476.html

Programinformasjon

Next

Proograminformasjon fra Kontakt Radio.

Kontakt Radio finner du på FM 98,6 mHz eller på 92,0 på kabelnettet i Sandefjordsdistriktet. Vi sender hver fredag kveld, lørdag formiddag og søndag formiddag. I tillegg til det sender vi annenhver søndag kveld. Denne sendetiden deler vi med Misjonsradioen.

Hver fredag kveld sender vi fra kl. 21.00 til 24.00.
Kl. 21.00 er det Sanger til glede, et sangprogram på 45 min. med kommentarer og en liten andakt til. Det er Idun Øynes Hansen og Thor Arne Olsen som deler på å lage disse programmene.
Kl. 22.00 er det Country Gospel Timen. Programleder her er Per Govertsen. Dette er ikke et egenprodusert program, men et vi henter inn eksternt.
Kl. 23.00 er det 60 minutter med Bibelen. Dette er en egenprodusert serie hvor forskjellige personer leser Bibelen, avbrutt av sang og musikk med jevne mellomrom.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012