google41666500038b5476.html

Irenes kvarter

Nå kan du høre Irenes kvarter på Kontakt Radio.

P7 Kristen Riksradio lager en programserie for lokalradioer. Programserien har fått tittelen: «IRENES KVARTER». Programleder for den nye serien er Irene Krokeide Alnes. Hun er 59 år gammel og har reist som sangevangelist i Indremisjonsforbundet (ImF) siden 1973, der hun fremdeles reiser i 50 % stilling. 1.september 2012 startet hun i tillegg til dette i en nyopprettet stilling som programprodusent i P7 Kristen Riksradio. Her skal hun både produsere programmer for lokalradio / internett – etter hvert også for TV.

«IRENES KVARTER» er et 15 minutter langt radioprogram, der Irene formidler ulike ting som ligger henne på hjertet. Innholdet vil være tydelig og profilert kristent. I alle programmene er det også lagt inn kristen sang og musikk. Det blir produsert og levert et program pr uke.

Her kan du lytte til et eksempel på denne programserien som sendes på Kontakt Radio annenhver søndag kveld kl. 20.00:

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012