google41666500038b5476.html

Ild og Aske

Nå starter en ny opplesningsserie på Kontakt Radio.

Hjerteradioen, ved Svein Birger Sjursen, har laget en programserie der Johan Fredrik Mælum leser triologien Ild og Aske, Sølvknappen og Brødrene av Kjell Ruud. Kontakt Radio har fått lov å sende denne spennende opplesningsserien.

Dette er tre bygderomaner, der forfatteren forteller om hvordan foreldrenes liv kunne ha vært for noe
over 200 år siden. Hovedpersonene er det nøysomme og arbeidsomme ekteparet Marte og Søren. Vi møter dem i hverdagen og får innblikk i datidens kultur, levevis og gjøremål.

Dette var på den tid
Hans Nilsen Hauge reiste rundt, han samlet mange til sine møter, men var forfulgt av myndighetene.

Sendetid:   fredager kl. 23.00 og søndager kl. 12.00
Første kapittel sendes fredag 3/1 kl. 23.00, med reprise søndag 5/1 kl. 12.00

Her kan du lytte til Svein Birger Sjursen sin inntroduksjon av boka Ild og Aske, som nå skal sendes på Kontakt Radio hver fredag kveld og søndag middag:

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012