google41666500038b5476.html

Kontakt Radio-venn 2

Kontakt Radio innviterer deg nå til å bli en fast giver til "radio’n som gir deg no’ mer!"

Ved å bli en Kontakt Radio-venn får vi forutsigbarhet ang. våre inntekter, og du vil ha forutsigberhet over dine gaver til radioen vår. Det betyr mye for vår radiodrift at vi vet hvilke inntekter vi kan regne med.
Derfor har vi lansert muligheten til å bli en Kontakt Radio-venn. Du kan selvfølgelig i tillegg til dette gi ekstra når vi også vil komme til å ha gavebrevaksjoner. 

Ved å bli en Kontakt Radio-venn kan du velge om du vil betale 100 kroner hver mnd eller 600 for et halvt år eller 1200 for et helt år om gangen.

Du får tilsendt giro for dette, og du vil få et Kontakt Radio-venn bevis.
Vi kommer også etter hvert til å sende deg et nyhetsbrev om radioen vår slik at du kan holde deg litt nærmere orientert.

Ring inn til oss under våre aktive sendinger på tlf. 33 46 22 22 og si at du vil bli Kontakt Radio-venn. Oppgi navn, adresse og telefonnr. når du ringer inn så blir du registrert i vår database.

Du kan også sende en E-post på følgende adresse: kontaktrad@gmail.com og skriv der at du vil bli Kontakt Radio-venn

Les mer om denne muligheten her.


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012