google41666500038b5476.html

Lokalradioen er nå på DAB

Kontakt Radio og Misjonsradioen har inntil nå sendt lokalradio i Sandefjord i 35 år, på FM 98.6. En trofast stab av frivillige medarbeidere har gjort det mulig. Etter at DAB-nettet nå er utbygd i hele Vestfold er naturlig for oss å gå over til dette. Det gir oss mulighet til å sende radio 24 timer i døgnet, i samarbeid med blant annet P7 - Kristen Riksradio. Dermed sender nå lokalradioen under Mediagruppen Vestfold - Radio MGV - på din DAB-radio.

Man kan finne sendingene på DAB+ radioen ved å søke på ’’Radio MGV’’.
Vi har også web-radio som kan finnes på vår hjemmeside eller på mobilappene MyTuner og Radioappen under navnet Sandefjordskanalen, og vi har egen FaceBook-gruppe under navnet Mediagruppen Vestfold.

Flere av programmene fortsetter slik det var på FM.  Det har vært naturlig å videreføre søndagssendingene, slik som Go’morn Sandefjord kl. 09.00, møteopptak kl 11.00, og Omsorgsprogrammet kl. 21.00, hver søndag. Noen av kveldsprogrammene på hverdagene fortsetter også, men her vil det og komme inn nye programtyper fra nye aktører i radioen. Følg med på programoversikten på vår hjemmeside www.mediagruppenvestfold.no, eller på den daglige programoversikten i Sandefjords Blad. Programoversikten vil du også finne på FacaBook-gruppa til radioen.

For mange betyr radioen svært mye, spesielt i disse ’’koronatider’’.  I mangel på muligheter for sosiale aktiviteter og samlinger, så opplever vi nå at radioen blir spesielt viktig for sosial tilhørighet og felleskap. Vi har gjennom alle disse 35 årene som har gått opplevd at mange lyttere som ikke har store muligheter til et vanlig sosialt fellesskap, men som har radioen som sitt nettverk.

Bak foreningen Mediagruppen Vestfold står medarbeidere fra Misjonsradioen og Kontakt Radio. Her vil også flere aktører fra menigheter og organisasjoner i Vestfold knytte seg til foreningen. Vi har også et sendesamarbeid med P7 - Kristen Riksradio, for å kunne fylle hele sendetiden på denne nye DAB-kanalen i Vestfold.

Mediagruppen Vestfold ledes av et styre som er sammensatt av personer fra foreningens medlemmer, som kan være menigheter og organisasjoner i Vestfold. Her opplever vi nå at stadig nye kommer til. 

Inntektene til radiodriften kommer for det meste fra fornøyde lyttere, og vi har mange trofaste givere som gjør det mulig å drive radio fra vårt studio i Peder Bogensgate 4 og betjene vår utgifter til bl.a. Tono, Gramo og husleie. Det kan være som faste givere eller i form av enkeltgaver. Økonomiske bidrag til radioen kan gis på kontonr. 2480 18 75366  eller du kan bli en fast giver ved å bli en Radiovenn som bare koster kr. 100 pr. mnd. Telefonnr. vårt er 33 46 22 22 og E-postadressen er post@mediagruppenvestfold.no.  En stor takk til alle glade støttepartnere!!!

I tiden fremover er det ønskelig å invitere til lyttertreff og andre arrangementer i radioens regi.

Radioen er også beredskapsradio for Sandefjord kommune og har kontakt med beredskapsgruppa og kommunale representanter for å gi informasjon.

Radioen overfører også kommunestyremøtene fra rådhuset i Sandefjord. Vi ønsker å være en informasjonskanal til våre lyttere fra de offentlige etater i våre nærområder. 

Se oppslag i sb.no her.web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012