google41666500038b5476.html

15 minutter med Ordet og Israel

Kontakt Radio lager programmet ”15 minutter med Ordet og Israel” som du nå kan lytte til her.

Dette programmet lages hver uke og varer i 15 minutter. Det inneholder først en del med nyhetsklipp vedrørende Israel. Så inneholder det spalten ” Vi bare spør” der vi spør en forkynner om aktuelle temaer. Mellom disse to delene får du høre en sang. I tillegg er det en kort intro.  og en avslutningsdel som er lik hver gang.

Pr. d.d. har vi disse forkynnerne på vår liste over ”Vi bare spør”: Charles Hansen, Gordon Tobiassen, Per Braaten, Per Haakonsen, Kjell Furnes, Steinar Handeland, Hermann Mentzoni, Leif Jacobsen, Jon Erling Henriksen, Morten Lindhjem, Synnøve Andersen, Kristian Fagerli.

Dette programmet sendes nå på lokalradioer i Telemark, Kristiansand, Sunnmøre og her i Vestfold. Det går også ut på P7, Kristen Riksradio.


Om du har spørsmål til dette kan du sende en E-post på følgende adresse: post@mediagruppenvestfold.no 


web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012