google41666500038b5476.html

201206 Johnn Hardang - Bli i det du har lært (2011)

Dette er den første av to bibeltimer som Johnn Hardang holdt på Bibelkursert i Birkeland  i 2011.

web-master:   geiroy@me.com © Øynes Konsult 2012